Naam project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium amet cupiditate distinctio, facere iste iure minima mollitia odio porro reiciendis repellat, repellendus temporibus veritatis! Doloremque nobis odio officia sed velit?

ALT

consultancy-opdrachten Van Looy Group NV

Consultancy-opdrachten voor laboratoriumontwerp voor diverse projecten in België en Nederland. Ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten in opdracht van Van Looy Group NV.    

ALT

Naktuinbouw Roelofarendsveen (NL)

Nieuwbouw toetslab en R&D-laboratorium Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt daarbij op teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De labwerkzaamheden van NAKtuinbouw vonden plaats op twee verschillende locaties. Het betreffen enerzijds routinecontroles (toetslab) en anderzijds R&D en diagnostiek. Doel van het project was de beide laboratoria te combineren in de buurt van het hoofdgebouw om maximale interactie te creëren zowel tussen beide labo’s als tussen lab- en kantoorwerkzaamheden. Het combineren van al deze activiteiten op hetzelfde adres verhoogt tevens de herkenbaarheid naar klanten toe. Het project werd na aanbesteding on hold gezet o.w.v. geplande werken Rijkswaterstaat.

ALT

consultancy-opdrachten Exilab NV

Consultancy-opdrachten voor laboratoriumontwerp voor diverse projecten in België en Nederland. In opdracht van Exilab NV. (www.exilab.com). Ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten voor QC-laboratoria, researchgebouwen en aanverwanten Haalbaarheidsstudie en conceptontwerp voor laboratoriumprojecten voor NAKtuinbouw (Roelofarentsveen), BKD (Lisse), Polyvision (Genk)

ALT

Qlip Zutphen (NL)

Abstract Architecten ontwierp in opdracht van Exilab de uitbreiding en renovatie van het QC-lab van Qlip te Zutphen (NL). Qlip, is gespecialiseerd in kwaliteitsborging van agrofood. Het levert een uitgebreid aanbod aan analyses en certificering en is marktleider op het gebied van borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen. Qlip voert jaarlijks ruim 10.000 beoordelingen, audits en certificeringen uit in de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het laboratorium onderzoekt men jaarlijks zo'n 14 miljoen melkmonsters in opdracht van de zuivel en rundveeverbetering. Daarnaast voert men in het chemisch en microbiologisch laboratorium jaarlijks meer dan 400.000 analyses uit op zuivelproducten als kaas, melkpoeder en zuigelingenvoeding. De bestaande huisvesting van de afdeling QRM voldeed niet aan de geldende standaards en kampte met een ruimtegebrek. Exilab werd gevraagd een ontwerp te maken voor een verdubbeling van de laboratoriumoppervlakte voor deze activiteiten. Abstract Architecten tekende voor het bouwkundig ontwerp van renovatie en uitbreiding met een totale vloeroppervlakte van 1500m².