Naam project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium amet cupiditate distinctio, facere iste iure minima mollitia odio porro reiciendis repellat, repellendus temporibus veritatis! Doloremque nobis odio officia sed velit?

ALT

consultancy-opdrachten Van Looy Group NV

Consultancy-opdrachten voor laboratoriumontwerp voor diverse projecten in België en Nederland. Ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten in opdracht van Van Looy Group NV.    

ALT

Naktuinbouw Roelofarendsveen (NL)

Naktuinbouw Nieuwbouw toetslab en R&D-laboratorium - Roelofarendsveen (NL) Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt daarbij op teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed). Naktuinbouw is een Zelfstandig Bestuursorgaan en staat onder toezicht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De labwerkzaamheden van NAKtuinbouw vonden plaats op twee verschillende locaties. Het betreffen enerzijds routinecontroles (toetslab) en anderzijds R&D en diagnostiek. Doel van het project was de beide laboratoria te combineren in de buurt van het hoofdgebouw om maximale interactie te creëren zowel tussen beide labo’s als tussen lab- en kantoorwerkzaamheden. Het combineren van al deze activiteiten op hetzelfde adres verhoogt tevens de herkenbaarheid naar klanten toe. Het project werd na aanbesteding on hold gezet o.w.v. geplande werken Rijkswaterstaat.

ALT

consultancy-opdrachten Exilab NV

Consultancy-opdrachten voor laboratoriumontwerp voor diverse projecten in België en Nederland. In opdracht van Exilab NV. (www.exilab.com). ontwerp van nieuwbouw- en renovatieprojecten voor QC-laboratoria, researchgebouwen en aanverwanten projecten met GMP-vereisten, bioveiligheidsniveaus BSL2 - BSL3+ haalbaarheidsstudie en conceptontwerp voor laboratoriumprojecten voor o.m. MSD (Boxmeer - NL), Prodigest (Gent), BKD (Lisse - NL), Polyvision (Genk), Cerba Healthcare (Brussel), APB (Brussel), Nutricontrol (Veghel - NL), Poulpharm (Aalter, Izegem)

ALT

Qlip Zutphen (NL)

Qlip Uitbreiding en renovatie kwaliteits- en analyselabo - Zutphen (NL) Qlip is gespecialiseerd in kwaliteitsborging van agrofood. Het levert een uitgebreid aanbod aan analyses en certificering en is marktleider op het gebied van borging van kwaliteit en voedselveiligheid in de Nederlandse zuivelketen. Qlip voert jaarlijks ruim 10.000 beoordelingen, audits en certificeringen uit in de zuivelindustrie, melkvee en rundveehouderij. In het laboratorium onderzoekt men jaarlijks zo'n 14 miljoen melkmonsters in opdracht van de zuivel- en rundveeverbetering. Daarnaast voert men in het chemisch en microbiologisch laboratorium jaarlijks meer dan 400.000 analyses uit op zuivelproducten als kaas, melkpoeder en zuigelingenvoeding. De bestaande huisvesting van de afdeling QRM voldeed niet aan de geldende standaards en kampte met een ruimtegebrek. Van Looy Group - Exilab werd gevraagd een ontwerp te maken voor een verdubbeling van de laboratoriumoppervlakte voor deze activiteiten. Abstract Architecten verzorgde voor Van Looy Group - Exilab de consultancy voor bouwkundige werken en laboratoriuminrichting in volgende projectfases: haalbaarheidsstudie voorontwerp definitief ontwerp, bouwaanvraag en aanbesteding begeleiding uitvoering Het project omvat volgende onderdelen: verbouwing van huidige laboratoria QRM uitbreiding met 800 m² laboratoriumruimte bestaande uit: microbiologielabo instrumentenlabo mediakeuken bijhorende schrijfruimtes Op 26 januari 2017 werd het nieuwe laboratorium feestelijk ingehuldigd door koning Willem-Alexander. http://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2016/12/14/koning-opent-vernieuwd-zuivellaboratorium-qlip  

ALT

Taminco

Eastman Taminco Analyse en syntheselaboratorium - Gent (B) Taminco, onderdeel van de Eastman Group, is actief in de wereld van de amines. Het bedrijf is opgericht in 2003 door een afsplitsing van UCB en is gehuisvest in installaties en gebouwen opgericht door UCB. Om de groei van de labo activiteiten op te kunnen vangen diende Taminco het bestaande analyse- en syntheselaboratorium uit te breiden. Het laboratorium omvat activiteiten zoals screening, formulatie , analyse, pilots, experimentele labs, chemie en kwaliteitscontrole. Als consultant voor Van Looy Group ontwierp Abstract Architecten een modulaire uitbreiding aan het bestaande labo en de renovatie van het bestaande analyselab. De herschikking en heroriëntering van de laboratoriummodules biedt voor de toekomst de mogelijkheid om verder modulair uit te breiden. Het project omvat volgende ruimtes: analyselabo syntheselabo drukcellen voor pilootopstellingen schrijfruimte De werken voor uitbreiding van het laboratorium werden uitgevoerd met het bestaande lab in werking. De nieuwbouw en verbouwactiviteiten werden zodanig gefaseerd dat alle analysewerkzaamheden tijdens de volledige duur van het project plaats konden blijven vinden. Het geheel van de werken werd ontworpen en uitgevoerd binnen een strikt budgettair plafond. Vanaf de conceptontwikkeling tot de uitwerking van bestekken en begeleiding van de uitvoering, bekommerde Van Looy Group zich om kwaliteit, budget en planning van het ganse project. Abstract Architecten verzorgde naast het bouwkundig ontwerp ook de opvolging van de werken.

ALT

Ecosynth

Ecosynth Inrichting R&D laboratorium in bestaande industriehal - Deinze (B) EcoSynth is een dynamisch en autonoom chemiebedrijf dat service-activiteiten biedt voor de chemische, farmaceutische en aanverwante industrieën op het gebied van ontwikkeling van nieuwe moleculen, procesontwikkeling en stabiliteitsbeoordeling. Naast contractonderzoek werkt het bedrijf aan R&D activiteiten op het gebied van duurzame chemie. Door de sterke groei van het bedrijf werd de oppervlakte van hun huisvesting in Oostende te klein en wensten zij te verhuizen naar een nieuwe locatie in Deinze. Exilab werd gevraagd een ontwerp voor het nieuwe laboratorium te maken binnen een bestaand industrieel pand. De inpandige ligging van de beoogde ruimte zonder daglicht bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Abstract Architecten ontwierp in opdracht van Exilab de nieuwe, state-of-the-art laboratoriuminvulling in nauw overleg met de ingenieurs van Exilab die binnen dezelfde ruimte de technische installaties dienden te voorzien. Ondanks de aanwezigheid van 25 zuurkasten, waarvan 5 walk-in zuurkasten voor scale-up projecten, werd een open en lichte, aangename laboratoriumomgeving gecreëerd. https://www.ecosynth.be/ecosynth-on-the-move

ALT

Vaccinopolis

Vaccinopolis  - Universiteit Antwerpen Open innovatiecentrum met een unieke infrastructuur om responsprogramma’s voor vaccinologie en infectieziekten te versnellen Door radicale veranderingen in de dichtheid, de leeftijdsstructuur en het reisgedrag van de bevolking, en ook door de klimaatverandering en verstoringen in de gezondheidszorg, dreigen zowel oude als nieuwe ziekteverwekkers uit te groeien tot pandemieën die de volksgezondheid wereldwijd in het gedrang brengen. De huidige verspreiding van COVID-19 is daar slechts één voorbeeld van. We hebben nood aan zeer snelle ontwikkeling, productie en verspreiding van vaccins tegen potentieel onbekende ziekteverwekkers, en dat vormt een enorme uitdaging. Vanuit de Universiteit Antwerpen en ULB bundelen prof. Pierre van Damme en prof. Arnoud Marchant hun krachten: “Een techniek die in de toekomst een sleutelrol zal spelen bij het ontwikkelen en testen van nieuwe vaccins is het gebruik van gecontroleerde humane infectiemodellen (CHIM: Controlled Human Infection Model). Men spreekt ook van ‘human-challenge’ onderzoek, omdat men gezonde proefpersonen in feite gaat ‘uitdagen’ door hen bloot te stellen aan een verzwakte versie van een bepaalde ziekteverwekker als er een doeltreffende therapie beschikbaar is. Dankzij zulke CHIM-studies kunnen vaccins sneller ontwikkeld en getest worden, en deze methode is ook relatief goedkoop.” De infrastructuur van het op te richten innovatiecentrum combineert een unieke fase en CHIM-proefeenheid voor het testen van nieuwe vaccins met geavanceerde immunologische laboratoriumcapaciteit. Het consortium IMM/Unity verwierf de DBM-opdracht voor bouw van deze unieke clinical trial unit voor de UAntwerpen. Proof of the sum, Abstract Architecten, Exilab, burO Groen en Establis zijn verantwoordelijk voor het integrale ontwerp (design). De realisatie (build) is in handen van Jansen Building Group, Jansen Cleanrooms en Cordeel en Imtech Belgium neemt samen met Jansen Cleanrooms 15 jaar lang het onderhoud (maintain) voor haar rekening. Abstract verzorgt - naast het gezamenlijke conceptontwerp met Proof of the sum (algemene gebouwarchitectuur) en Exilab (ontwerp technieken) - het ontwerp van de laboratoria en correcte vertaling van de bioveiligheidsprincipes in het gebouw. Daarnaast verzorgen wij de administratieve vergunningsaanvraag en technische opvolging van de werken. Uitzonderlijke omstandigheden vereisen uitzonderlijke maatregelen. COVID-19 bewijst dat virussen snel en onverwacht kunnen toeslaan. Daarom korten de projectpartners de gebruikelijke doorlooptijd (normaal gesproken 4 à 5 jaar) in tot 1,5 jaar: op 1 maart 2022 opent Vaccinopolis al de deuren.